SORRY! Jednorázové čichací ampule

0 bodů do věrnostního systému
€ 9,87
Skladem - Zboží máme skladem a odesíláme do 24 hodin.
ks

Totální novinka! Praskneš, čichneš a zahazuješ... Více

Výrobce: SORRY!Kód produktu: P00106 Doprava a platba

Chceš se nakopnout, ale bez šroubování nebo zavírání? Jednorázovka je řešení - praskneš, čichneš a zahazuješ...

SORRY! ale co víc. Pokud už čichačky znáš, víš o co jde. Tohle je kompaktnější řešení. Každá jedna ampule tě vystřelí z bot. 

Balení obsahuje 10 kusů jednorázových ampulí.
Zaktivuješ zmáčknutím uprostřed.

Výhody:
 - malá ampule, se kterou nebudeš na některých závodech provokovat
 - dojezd ampule je pár desítek vteřin
 - bez šroubování, zavírání... nic tě nebude rozptylovat

---------------------

Není určeno k v nitřnímu užití, takže to prosím tě, nerozkousávej, neolizuj ani nejez!

Oficiální lékařské nutnosti:

  • Varování: Při používání tohoto výrobku nejezte, nepíjte ani nekuřte. Po manipulaci s tímto výrobkem si důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO tel.: 224 919 293 nebo lékaře.
  • Při vdechnutí: Vynést postiženého na čerstvý vzduch a uložit ho do polohy na bok (hlavu na stranu), aby se zabránilo udušení při případném zvracení. Pokud dojde k zástavě dýchání, provádět umělé dýchání (ne přímo z úst do úst). Ihned zajistit odbornou lékařskou pomoc.
  • Při styku s okem: Okamžitě po zasažení vyplachovat oči velkým množstvím vody při otevřených očních víčkách (15-20 minut). Vyhledat lékařskou pomoc.
  • Při požití: Vypláchnout ústa a vypít velké množství vody, vyhledat lékařskou pomoc
  • Nevhodné pro děti, používejte pouze na vlastní nebezpečí.